“OLYMPICS AND SCULPTURE, Catalogue of Works For The

2008 Olympic Landscape Sculpture International Tour Exhibition”

To commemorate and accompany the International Tour, the BOCOG has published a beautiful catalogue of the select sculptures chosen for the 2008 Olympic Landscape Sculpture International Tour Exhibition currently making its way around the world.

This beautiful book documents the top finalists and award winners with full color, single page photographs of 150 sculptures.

Following is a list of all SCULPTURE DESIGNS and ARTISTS listed in the catalogue:

SCULPTURE AND ARTISTS

As Listed in the

“OLYMPICS AND SCULPTURE, Catalogue of Works For The

2008 Olympic Landscape Sculpture International Tour Exhibition

Catalogue Page # / Sculpture and Artist

13 No.001 High Diving

Zongming Ye, Sichuan

14 No.010 Sports in Undeveloped Area

Xuejun Yang, Guangdong

15 No.014 Soaring

Guosen Zhuo, Guangdong

16 No.015 Cultural Legacy of Han and Tang Dynasties-Music & Dance 1, 2

Ronghua Wu, Fujian

17 No.020 National Dance-White Crane Spreading Wings

Yungang Chen, Shaanxi

18 No.022 Quafoo Chasing After the Sun

Songtao Xu, Sichuan

19 No.023 Rising Wind & Scudding Clouds

Dekuan Xu, Beijing

20 No.024 Swimming-Fish

Yunbo Diao, Shandong

21 No.027 The Dream of Friendlies

Yu Chang, Guangdong

22 No.028 Terminal Speed

Tianyu Ma, Beijing

23 No.035 Permanent Running

Ma Hui, Shaanxi

24 No.036 Agitating China with Dancing, Binding the World Together

with the Five Rings

Haipeng Zhang, Guangdong

25 No.039 Blessing

Yuhe Zheng & Shen Ji, Beijing

26 No.040 One Dream

Weining Wang, Guangdong

27 No.044 Green, Dream

Hongkun Wang, Zhejiang

28 No.045 The Dream of the World

Zhuo Jun, Guangdong

29 No.047 Breakthrough

Shaozhen Zhang, Sichuan

30 No.048 The Column of Peace I

Lu Le, Zhejiang

31 No.053 Early Morning

Zhang Kun, Shaanxi

32 No.055 Sword Challenge

Yiwan Zhang, Shaanxi

33 No.056 Arrow Shooting, Olympic Games

Ren Zhe, Beijing

34 No.059 One Dream

Chongli Feng, Beijng

35 No.060 Facing the Wind

Deng Ke, Beijing

36 No.061 Physical Training of the Whole Nation

Yuexiang Xu & Lintai Da &Haixiang Xu & Lansheng Yao, Gansu

37 No.066 From Ancient to Modern Times,Terracotta Side Horse

Yanjun Zhuang & Yanhong Jing, Zhejiang

38 No.067 New Beijing, New Starting Point

Bolin Liu, Beijing

39 No.068 Making Concerted Effort

Dewu Meng, Beijing

40 No.069 The Tracks of the Five Rings

Wang Hu&Yonghui Du, Beijng

41 No.070 Encounter

Li Nan, Beijing

42 No.071 The Eternal Sacred Fire

Jinduo Tian & Zengzhu Wen & Ziyang Tian, Liaoning

43 No.073 The Moment of Losing Balance

Liu Song, Jiangsu

44 No.085 Striving

Guohao Feng & Wensi Lin, Guangdong

45 No.087 The Blooming Moment of Victory

Yang Wei, Guangxi

46 No.088 Silvery Dream

Lingling Xu, Guangxi

47 No.090 The Steps of Youths

Yuexin Huang, Guangxi

48 No.092 Shuttle Cock

Yiming Duan, Beijing

49 No.093 Module Sculpture with Chinese Structural Characteristics-the Olympic Pillar

Junqian Liu, Shandong

50 No.103 Xiang on the Flying Swallow

Baozhong Xu, Shanghai

51 No.104 Practicing Sword in the Autumn Wind

Boyang Huo, Liaoning

52 No.105 Moonlight

Guo Xue & Tang Xun, Hubei

53 No.107 Higher, Swifter, Stronger

Yan Jun, Yunnan

54 No.109 The Five Elements

Sihua Qian, Sichuan

55 No.113 Turtle And Rabbit Race Together

Wenling Chen, Fujian

56 No.114 An Endless Relay Race

Yumin Jing, Tianjin

57 No.115 The Everlasting Sacred Fire

Xiaomeng Jing, Tianjin

58 No.118 Lotuses from the Water

Zhang Hua, Hebei

59 No.119 The Five-Ring Girls

Guilun Chen, Beijing

60 No.120 Victory

Ji Zhou, Guangdong

61 No.121 Evolution

Zengkang Lu, Guangdong

62 No.123 The Spring Is Coming

Jida Wang, Beijing

63 No.124 Leaping Forward

Chengren Wu, Yunnan

64 No.125 Olympic Wings

Zhao Meng, Beijing

65 No.131 The Millennial Dream-One Aim

Jinkai Liu, Tianjin

66 No.132 Olympic Dance

Tan Xun, Tianjin

67 No.133 Expecting

Li Jun, Tianjin

68 No.135 Setting Free

Xiangyu Zhang, Tianjin

69 No.137 Spurting

Liu Wei, Chongqing

70 No.140 Athletes Under the Five Rings

Liankun Cheng, Anhui

71 No.142 The Family’s Martial Art

Yaoyan Zhang & Xiaoqiu Xiao, Hunan

72 No.143 One Dream

Deng Gang, Chongqing

73 No.145 Great Achievements

Ziyi Chao, Henan

74 No.147 Phoenix

College of Visual Arts, China Academy of Art, Zhejiang

75 No.151 Swimming

Lieyi Shen, Zhejiang

76 No.152 The Olympic God Coming from the West

Guangwen Dai & Jianqiang Yang, Beijing

77 No.257 One World One Dream

Fuhua Li, Hong Kong

78 No.258 Morning Exercises

Bin Chen, Macao

79 No.261 Spread

Lixian Xu, Taiwan

80 No.268 Mother & Son

Baolong Li, Taiwan

81 No.270 Expecting

Zhaoqing Lin, Taiwan

82 No.271 Tian Xing Jian

Fengchen Yang, Taiwan

83 No.161 Movement 1

Ans Hey, The Netherlands

84 No.167 Corredor

Eleonora Tugues, Venezuela

85 No.168 The Spirit of Olympic Games

Jan Eduard Spanihel, Czech Republic

86 No.171 Ring Cycle

Dieci Fabrizio, Italy

87 No.173 Ribbon Dance

Saipor Han, Singapore

88 No.175 Game

Jesper De Neergaard, Denmark

89 No.176 Flamme Olympique

Agnes Bogaert, France

90 No.177 The Secret of Eight, Shock

G.S.Demirok, Turkey

91 No.180 Grass Lifts Rock

Paul Johnson, Australia

92 No.182 Fuerza de Equipo

Alberto Udaeta, Spain

93 No.185 Five Birds for Peace

Christoph Traub, Germany

94 No.188 Lily

Yvonne Domenge, Mexico

95 No.191C The Spirit of Olympic Games Now In China

Aggelika Korovessi, Greece

96 No.195 Signa

Alejandra Ruddoff, Chile

97 No.196 Lotus Blossoming Towards Space

German Botero, Colombia

98 No.200 Let’s Move On to Water Exercises!

Tatiana Antoshina, Russia

99 No.201 The Flowering

Joel Strill, France

100 No.202 Visioning 5 Nikes

Antonis Myrodias, Greece

101 No.203 Five Ropedancer

Henk Visch, The Netherlands

102 No.204 Time and Exist

Gloria Achucarro, Argentina

103 No.205 Colossus the Olympic

Zurab Tsereteli, Russia

104 No.209 Untitled

Jamshid Moradian, Iran

105 No.213 Spirit of Olympics

Genti Tavanxhiu, Albania

106 No.214 Little Planet

Zozulak Richard, Slovakia

107 No.218 Olympic Spirit

Edward Eyth, USA

108 No.222 To the Olympics-in Peace and Harmony

Gerdur Gunnarsdottir, Iceland

109 No.224 Umoya Inkululeko

Wilma Cruise & Gavin Younge, South Africa

110 No.227 Reaching for Courage Gateway to China

Asherah Cinnamon & Scott Fuller, USA

111 No.228 Spirit of Sport

Colette Goedefroit, Belgium

112 No.231 Passion Flower

Ruth Abernethy, Canada

113 No.232 Wind ladder

Yuri Matskin, Israel

114 No.235 Group Sculpture

Alfredo Lanz Rodriguez, Spain

115 No.237 Mademoiselle Papillon

Aline Gibertie, France

116 No.239 Shoot Towards Olympic

Aleksandre Gelashvili, Georgia

117 No.243 One World, One Dream

Pokorny Martin, Slovakia

118 No.245 Untitled

Alan Waters, UK

119 No.246 Palm

Haitham Hassan, Iraq

120 No.248 Olympic Symbol

Gidon Graetz, Isael

121 No.251 Competition in Shooting

Alexandr Ivanov, Russia

122 No.255 Olympiad Monumental Wind Sculpture

Ralf Gschwend, Switzerland

123 No.B007 The Composition of Life

Yongming Yan, Sichuan

124 No.017 Olympic Games in Peace

Chen Ke, Guangdong

125 No.019 Contest in the Countryside

Xincong Guo, Shandong

126 No.037 Breaking Through

Zhiyuan Zhong, Guangdong

127 No.054 Flower-dappled Horse

Hu Bing, Shaanxi

128 No.075 Cycling, Olympic Games

Dongjiang Li, Jilin

129 No.084 Flying Dragon & Leaping Tiger

Cheng Yang, Jiangsu

130 No.089 Kungfu Soccer

Lin Chun, Fujian

131 No.098 Ultimate Speed

A’cheng Zhou, Jiangsu

132 No.099 A Moment Recorded in the History

Liqun Su, Jiangsu

133 No.116 The Olympic Wind

Li Xun Tianjin

134 No.117 No. XX

Zhongbin Zhou, Jilin

135 No.122 Hard Struggle

Yongsen Xu, Liberation Army of Beijing

136 No.126 Everlasting Passion for the Sacred Olympic Fire

Xianhai Li, Sichuan

137 No.127 Vaulting Horse

Zhenxi Que, Hunan

138 No.129 Two Boxers

Yundao Mou, Shaanxi

139 No.130 Pairs Skating

Chen Gang, Tianjin

140 No.150 Up, Up ,Up

Shukui Song, Zhejiang

141 No.156 Galloping

Hanqiang Lin, Guangdong

142 No.266 Burning

Zhengren Lin, Taiwan

143 No.267 Earth Dance

Longquan Li, Taiwan

144 No.272 Surpass the Limits

Zhida Jian, Taiwan

145 No.165 Dialogue

Han Na Yong, South Korea

146 No.169 Dimension-x

Gomez Miguel Mariano, Cuba

147 No.170 ‘Wushu’ in the Olympic Games

Simona de Lorenzo, Italy

148 No.174 Sporting Achievements

Ulrik Vintersborg, Denmark

149 No.178 Woman

Kayapinar Ayhan, Turkey

150 No.179 Sportisimo

Vesna Stojiljkovic Psntelic SCG, Serbia

151 No.184 Olympic Peace

Philippos Yiapanis, Cyprus

152 No.189 Untitled

Carole Turner, USA

153 No.194 Water Lillys

Petri Kiviniemi, Finland

154 No.197 Life Circles

Bathianaki Chryssa, Greece

155 No.207 Danseuses de Cesaree & Yok 2

Yves Anane, Israel

156 No.208 Friendship 5

Metod Frlic, Slovenia

157 No.221 Group Sculpture

Xinghai Tang, Singapore

158 No.223 Inner Eye

Alak Roy, Bengal

159 No.240 The Legand of the Star 1 and 2

Pisit Huttaonvijit, Thailand

160 No.247 Come Together

Ramlan Abdullah, Malaysia

161 No.249 Light like Spirit

Petre Petrov, Bulgaria

162 No.254 China and the World Embrace in the Olympic Spirit

Celia Rodriguez, Puerto Rico